PROJEKTY

 

O NÁS

Ing.arch. MARTA ŠIMONÍKOVÁ
absolvovala fakultu architektury ČVUT Praha r.1990
autorizovaná architektka ČKA, č. autorizace 2044

Ing. TOMÁŠ PINKAVA
absolvoval fakultu stavební ČVUT Praha r.1983
autorizovaný inženýr ČKAIT, č. autorizace 4856

 

KONTAKT

CONSILIUM ai, s.r.o.

POHOŘELEC 3/152
118 00 PRAHA 1 – HRADČANY

telefon:
+420 777294286
+420 777650816

e-mail:
consiliumai@consiliumai.cz

www:
www.consiliumai.cz

ič:
288 86 241

PROSTORY VRCHOLOVÉHO VEDENÍ KOMERČNÍ BANKY

Rekonstrukce 1.patra a hlavního vstupu památkově chráněného objektu centrální budovy Komerční banky pro její vrcholové vedení

datum
realizace12/2003
investor
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, Praha 1